Auki logo ta Kontakt

digital Affärsutveckling

Söker du en IT-konsult för att driva digitalisering och affärsutveckling? Upptäck hur vi kan optimera din digitala framtid.

Spara tid

Få saker gjort snabbare och få mer tid över till annat. Sluta ödsla tid på jobb som kan automatiseras.

Dataunderlag

Med digitalisering kommer data. Data bygger dina insikter och hjälper dig fatta bättre beslut.

Valuta för pengarna

Utöver att spara tid och leverera insikter, kan digitalisering öka kvaliteten på arbetet och minska fel.

Digital affärsutveckling

Digital Transformation

Förändringsabete kan bestå av flera olika moment. Vi är erfarna och hjälper till med alla steg eller delar av arbetet, beroende på ditt behov.

Analys och kartläggning

Behov

Analys och kartläggning

Vi hjälper till med det initiala analysarbetet och kartläggningen av behov och utmaningar. Oavsett om det gäller hela verksamheten,  specifika affärsområden eller nya verktyg.

Nyttjandegrad

Effekt

Nyttjandegrad

Digitalisering handlar inte bara om att investera i nya verktyg, det är minst lika viktigt att säkerställa effekten av befintliga verktyg. Vi kan hjälpa till att lyfta kunskapen och användandet.

framtid och förändring

Strategi

Framtid och förändring

Vet du var du vill, men inte hur? Osäker på hur tekniken kan hjälpa just er verksamhet framåt? Vi hjälper gärna till med nya insikter och är självklart oberoende i vårt underlag.

Metod

För att hitta bästa lösningen på dina utmaningar utgår varje uppdrag från följande metodsteg.

INLYSSNING

Vad är målsättningen med arbetet? Vilka är de upplevda utmaningarna inom organisationen? Vilka förväntningar finns och vem eller vilka är kravställarna?

Du och andra inblandade berättar, vi lyssnar.

ANALYS

Hur överensstämmer organisationens nuläge med målbild och förväntningar? Processer, verktyg,  intressenter och användande ses över för att hitta både skav och möjligheter.

Analysen resulterar i en diagnos och plan framåt.

FÖRÄNDRING

Efter att ha förankrat plan och aktiviteter med er, påbörjas förändringsarbetet. Vilket ser olika ut beroende på diagnos och målsättningar, men innefattar nästan alltid kunskap och processer.

Du kan välja att driva projektet själv eller med hjälp från oss.

Affärsutveckling genom IT

Digitalisering är ett annat ord för att utveckla verksamheten med hjälp av IT. För att landa rätt behövs både kompetens inom IT och affärsutveckling. Här följer några råd på hur du bäst går tillväga med din digitala affärsutveckling.

Kan alla digitalisera sitt företag?

Ja, men alla företag är inte i behov av att digitalisera i samma utsträckning. Vissa processer är mer tacksamma att automatiseras genom IT. Tjänstemannasektorn är ofta en sektor där många processer går att automatisera. Är du osäker på vad som är bäst för ditt företag? Be en IT-konsult med förståelse för affärsutveckling om hjälp.

Varför ska jag digitalisera verksamheten?

Stora datamängder, tidsberoende och repetitiva uppgifter är tacksamma att digitalisera i en verksamhet. Med hjälp av olika verktyg kan processser köras på obekväma arbetstider, samtidigt som att tid och resurser frigörs till mer varierande uppgifter. Det kan också vara så att verksamheten är i behov av att skala upp kapaciteten, utan att öka antalet medarbetare. Då behövs också stöd i form av IT-verktyg för att effektivisera arbetet.

Hur behåller jag kontrollen när allt digitaliseras?

Digitalisering av rätt processer bidrar till färre fel och högre kvalitet eftersom att IT-verktyg inte kan tråkas ut eller skapa slarvfel på samma sätt som en människa. Självklart kan det uppstå andra fel som att inställningarna satts upp felaktigt, eller behöver justeras till nya förutsättningar. Det är därför viktigt att någon fortfarande ansvarar för kvalitetskontroller. Något som det också finns tid till när andra uppgifter har effektiviserats.

Hjälp med affärsutvecklingen från ERFAREN IT-KONSULT

Vi har lång erfarenhet av digital transformation och affärsutveckling genom IT. Boka en IT-konsult med bred förståelse för affären och hela verksamheten.