Auki logo ta Kontakt

Vad är affärsutveckling?

11/10-2023, Elin Amberg

Vad är affärsutveckling?

Foto: Chris Liverani, Unsplash.

I dagens snabbrörliga värld gäller det att ligga steget före konkurrenterna och ständigt expandera. En nyckelstrategi som spelar en avgörande roll för att göra det, är affärsutveckling. Men vad är egentligen affärsutveckling? Och varför är det avgörande för en organisations tillväxt och framgång? I den här artikeln ska vi titta närmre på affärsutvecklingens varför och hur?

Syftet med affärsutveckling.

I grund och botten är syftet med affärsutveckling, att driva tillväxt och förbättra ett företags övergripande hälsa och resultat. Det handlar om att identifiera och dra nytta av möjligheter som leder till förbättringar. Affärsutvecklare strävar efter att ha en positiv inverkan genom att främja förändring på tre grundläggande sätt:

1. Gör något nytt

Ett av de främsta målen med affärsutveckling är att initiera aktiviteter som organisationen inte tidigare har genomfört, men som identifieras som möjligheter och kan skapa värde. Det kan handla om att utforska nya marknader, utveckla nya produkter eller tjänster, eller ingå strategiska partnerskap. Genom attberäkna risker och omfamna nytänk, kan företag bryta ny mark och förbli relevanta i ett snabbt föränderligt affärslandskap.

Att göra något nytt handlar i grund och botten om att tänja på gränserna för vad organisationen kan åstadkomma, frigöra outnyttjad potential och ge sig in på okända områden för att ta vara på tillväxtmöjligheter.

2. Sluta göra något

Ibland handlar tillväxt inte bara om vad du börjar göra, utan också om vad du slutar göra. Affärsutvecklare är medvetna om vikten av effektivitet och resursoptimering. De utvärderar befintliga aktiviteter och processer för att avgöra om de fortfarande tillför värde till organisationen.

Om en aktivitet inte längre bidrar med något väsentligt kan det vara dags att avsluta den. Det kan bero på ett förändrat marknadsbehov, ändrade kundpreferenser eller att det finns mer effektiva alternativ. Genom att avsluta ineffektiva eller föråldrade aktiviteter, frigörs resurser som kan omfördelas till mer lovande satsningar.

3. Gör något annorlunda

Innovation är inte begränsat till att introducera helt nya aktiviteter; det handlar också om att göra befintliga aktiviteter på ett annorlunda, mer effektivt eller värdeskapande sätt. Affärsutvecklare söker sätt att förbättra verksamheten genom att introducera nya metoder. Idag görs det ofta med hjälp av teknik för att automatisera uppgifter som tidigare utfördes manuellt.

Att göra något annorlunda handlar om att optimera processer, förbättra kundupplevelsen och ligga steget före konkurrenterna genom att ständigt anpassa sig till förändrade omständigheter. Det säkerställer att organisationen förblir flexibel och kan reagera på växlande marknadsvillkor.

Sammanfattningsvis är affärsutveckling en mångfacetterad disciplin med det övergripande målet att driva tillväxt och omvandling inom en organisation. Genom att göra något nytt, stoppa ineffektiva aktiviteter och göra något annorlunda, kan företag förbli konkurrenskraftiga och flexibla i ett ständigt föränderligt affärslandskap.

I dagens snabba värld, där innovation och anpassningsförmåga är av största vikt, är affärsutveckling inte bara ett alternativ utan en nödvändighet för hållbar framgång. Det handlar om att proaktivt forma framtiden, snarare än att passivt reagera på den. Så oavsett om du är en blivande affärsutvecklare eller en erfaren expert, kom ihåg att din roll är avgörande för att forma din organisations öde. Ta vara på möjligheterna, utmana status quo och fortsätt att driva på mot en ljusare och mer välmående framtid.

Varför är IT inblandat?

IT behöver inte nödvändigtvis vara involverat i affärsutveckling, men det är en bra idé. På grund av digitalisering och all ny teknik, kan ett IT-perspektiv hjälpa till att hitta nya affärsmöjligheter. Det är därför som affärsutveckling i allt högre grad är beroende av systemvetenskap. Det finns fler nischade utvecklingsområden med namn som digital transformation, verksamhetsutveckling genom IT och digital affärsutveckling. De handlar alla om att ta fram de lösningar som passar bäst för din verksamhet. Vilket kan resultera i allt från mer tekniska projekt, till att anpassa dina processer och kunskaper med teknik som redan finns inom din verksamhet.

Hur kombinerar du IT och Affärer?

Även om IT kan ha en stor påverkan är det viktigt att alltid ha ett affärsperspektiv. Det är därför affärsutveckling kan vara lite knepigt idag. Det är inte alltid att ditt IT-team är specialiserat på affärer eller tvärtom. Men det är viktigt att uppnå en bra balans mellan förståelse för affärsbehov och tekniska krav för att förbättra dina resultat. Du kan uppnå detta på flera sätt:

  1. Sätt upp ett team med kunskap inom både IT och affärer och se till att de samarbetar effektivt.

  2. Vidareutbilda medarbetare och komplettera den kunskap de redan har med den kunskap som saknas.

  3. Ta hjälp av specialiserade professionella inom området, vilket ofta sker i form av konsulttjänster.

Självklart är det bästa långsiktiga alternativet att ha kompetens och kunskap internt, men om du inte redan har det på plats, tar det tid innan kunskapen är förvärvad. En kombination av ovanstående alternativ kan därför vara ett bra sätt att komma igång. På detta sätt kommer du inte att missa någon drivkraft samtidigt som du bygger upp kunskap internt med extra hjälp från extern expertis.

kontakt

Skicka ett mail.

Vill du och din organisationha hjälp med it och digitalisering eller är du mest nyfiken? Ta kontakt så hör vi av oss!
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

10 tips för att förbättra din Iinformations-säkerhetsbudget

Svårt att få organisationen att lyssna på behoven av investeringar inom IT-säkerhet? Här är 10 tips att använda dig av när det går trögt.